Preise

Preise

 

Osteopathie 60min

85 €

Krankengymnastik 30min

38 €

Manuelle Therapie 30min

45 €

Manuelle Lymphdrainage 30min

Teilbehandlung

46 €

Manuelle Lymphdrainage 45min

Großbehandlung

69 €

Manuelle Lymphdrainage 60min

Ganzbehandlung

92 €

Kinesio Tape

15 - 40 €